Folie afzinken

zel2 ontgraven putTunnels rondweg Zelhem.

De 1.0mm pvc-folie die op deze foto over het water is uitgetrokken, is langs de waterkant gefabriceerd uit rollen van 2.0 m breed. Met diverse hulpmiddelen is de folie als pakket te water gelaten en geleidelijk uitgetrokken. Het afzinken gebeurt door water onder de folie, bovenop de folie te pompen. Toen de folie eenmaal strak op de bodem lag door de waterdruk, is hierop ongeveer 1,5m zand aangebracht. Vervolgens is alle water via het zandpakket weggepompt, hierdoor ontstond een waterdichte bouwput voor de aanleg van een tunnel.

 

ZEL-18